Oświadczenie Udemy o ułatwieniach dostępu

Zaangażowanie w ułatwianie dostępu 

Wierzymy, że możliwość uczenia się powinna być dostępna dla każdego. Dlatego właśnie skupiamy się na ułatwieniach dostępu. Nasze zespoły stale pracują nad zwiększaniem ułatwień dostępu w naszych usługach na różne sposoby. Oto kilka przykładów naszych działań mających na celu zwiększenie przystępności Udemy: 

  • Wytyczne dotyczące ułatwień dostępu. Staramy się przestrzegać Wytycznych dla dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) i wykorzystywać specyfikację Dostępnych bogatych aplikacji internetowych (Accessible Rich Internet Applications, ARIA) w witrynie, aplikacjach mobilnych i filmach kursowych Udemy.
  • Aktualizacje interfejsu. Ułatwienia dostępu to jedna z głównych zasad przyświecających wewnętrznemu systemowi projektowania naszych usług. Nasi inżynierzy i projektanci współpracują z konsultantami ds. ułatwień dostępu przy wprowadzaniu aktualizacji interfejsu.
  • Testowanie kompatybilności. Nasze aplikacje mobilne i stronę testujemy pod kątem kompatybilności z różnymi czytnikami ekranu i narzędziami ułatwiającymi dostęp. 
  • Ciągła weryfikacja. Współpracujemy z konsultantami ds. ułatwień dostępu przy audytach naszych usług i uzyskujemy od nich rekomendacje dotyczące zwiększania ułatwień dostępu dla wszystkich.

Pomoc w ułatwianiu dostępu

Jeśli napotykasz trudności z używaniem lub dostępem do Udemy albo masz sugestie co do tego, jak możemy zwiększać ułatwienia dostępu w naszych usługach, napisz do nas na adres [email protected]. Chętnie Ci pomożemy i poznamy Twoje opinie.